SPOLOČNOSTI POTREBUJÚ KLIMATICKÚ TECHNOLÓGIU, ABY DOSIAHLI SVOJE ČISTÉ NULOVÉ KLIMATICKÉ CIELE

Berlín, 14. decembra 2023 – Mnohé z technológií,  ktoré môžu bojovať proti klimatickým zmenám, sú už k dispozícii a zohrajú kľúčovú úlohu pri znižovaní emisií skleníkových plynov v podnikoch. Vyplýva to z najnovšej správy výskumného inštitútu Capgemini „ Climate Tech: Využitie sily technológie pre udržateľnú budúcnosť “. Tri štvrtiny opýtaných zástupcov spoločností uviedli, že svoje ciele v oblasti udržateľnosti nedosiahnu bez Climate Tech. Zároveň takmer osem z desiatich vedúcich pracovníkov (77 %) tvrdí, že náklady na produkty sa pravdepodobne zvýšia v dôsledku vyšších cien spojených s klimatickými technológiami – „zelená prémia“ – a nie sú pripravení túto prémiu zaplatiť.