Pochopenie zachytávania uhlíka a jeho diskusia na COP28

Budúcnosť fosílnych palív je stredobodom klimatického summitu Organizácie Spojených národov v Dubaji, kde mnohí aktivisti, experti a národy požadujú dohodu o postupnom vyradení ropy, plynu a uhlia zodpovedných za otepľovanie planéty. Na druhej strane: energetické spoločnosti a krajiny bohaté na ropu s plánmi pokračovať vo vrtoch aj do budúcnosti. V pozadí týchto diskusií je zachytávanie a odstraňovanie uhlíka, technológie, na ktoré väčšina, ak nie všetci výrobcovia počítajú, aby splnili svoje záväzky dosiahnuť nulové čisté emisie. Skeptici sa obávajú, že technológia je prepredávaná, aby umožnila priemyslu zachovať status quo.„Priemysel sa musí zaviazať, že bude skutočne pomáhať svetu plniť svoje energetické potreby a ciele v oblasti klímy – čo znamená zbaviť sa ilúzie, že riešením je nepravdepodobne veľké množstvo zachytávania uhlíka,“ povedal výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol pred začiatkom podujatia. rozhovory. (voanews.com)