Dobrovoľní kupujúci uhlíkových kreditov, ktorí sú ochotní zaplatiť viac za kvalitu

Nedávno vydaná správa „State of the Voluntary Carbon Markets 2023“ od Ecosystem Marketplace (EM) odhaľuje významný trendový posun v rámci VCM.  Identifikuje koncentráciu dopytu po vysoko integrovaných a vysokokvalitných dobrovoľných uhlíkových kreditoch, napriek ich vyššej cene, ktoré ponúkajú vedľajšie výhody nad rámec zníženia emisií skleníkových plynov. Analýza údajov o transakciách naznačuje výrazný 82 % nárast priemerných cien uhlíkových kreditov od roku 2021 do roku 2022 sprevádzaný poklesom celkového objemu transakcií. Tieto zistenia naznačujú konsolidáciu trhu medzi menšími, no špecializovanými kupujúcimi, ktorí sú ochotní zaplatiť viac za kredity vyššej kvality.  Predovšetkým existuje vysoký dopyt po kreditoch založených na prírode , ktoré sú držiteľmi certifikácií pre spoluúžitky a sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Tu sú kľúčové body, ktoré je potrebné osobitne poznamenať z výskumu EM. (Jennifer L, carboncredits.com)