Čo je potrebné na uzavretie obrovskej medzery v odstraňovaní uhlíka?

Posilnenie odstraňovania oxidu uhličitého (CDR) je kľúčové spolu s rýchlym znižovaním emisií, aby sa splnili klimatické ciele Parížskej dohody. Podrobná správa, ktorá analyzuje rôzne kľúčové aspekty odvetvia, sa zaoberá súčasným stavom CDR. 

Autori zistili, že existuje veľký rozdiel medzi tým, čo krajiny plánujú urobiť, a tým, čo je potrebné na splnenie globálnych klimatických cieľov. 

Správusprávu vypracúvajú odborníci v oblasti CDR, ktorí sú autormi správ Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) a vedú hlavné výskumné projekty CDR.

Preklenutie medzery v odstraňovaní uhlíka

Aby sa otepľovanie udržalo pod 2 °C, svet musí odstrániť obrovské množstvo CO2 zo vzduchu. CDR zahŕňa spôsoby, ako zachytiť CO2 a udržať ho uložený na miestach, ako je pôda, oceány alebo produkty. Príklady zahŕňajú výsadbu ďalších stromov, používanie určitých technológií na zachytávanie uhlíka a jeho ukladanie.  (Jennifer L, carboncredits.com)