Klimatické zmeny, ktoré sme podnietili, tu zostanú aspoň 50 000 rokov: Štúdia

V seizmickom momente na prelome tisícročí zaviedol laureát Nobelovej ceny Paul Crutzen termín „antropocén“, aby charakterizoval novú geologickú éru formovanú ľudskou činnosťou.  Rýchly posun vpred do roku 2023 a antropocén už nie je teoretickým konceptom, ale naliehavou  realitou, keď svetoví lídri zápasia s dôsledkami industrializácie na planetárnom meradle. Crutzenov počiatočný návrh z roku 2000 načrtol planetárne symptómy, ako je odlesňovanie, nekontrolovateľná výstavba priehrad, nadmerný rybolov a narušenie cyklu dusíka. Klimatické zmeny sa síce uznávali, no vnímali sa ako vzdialený problém. Trajektória však nabrala dramatický obrat, deväť po sebe nasledujúcich rokov zaznamenalo rekordné teploty do roku 2022 a 38 prípadov, keď globálne teploty prekročili bezpečný limit otepľovania OSN 1,5 °C do septembra 2023. (Sneha Swaminathan)