Environmentálna, sociálna a Governance (ESG) Veľkosť trhu, súčasné trendy, hnacie sily, príležitosti, aplikácie a projekčná správa 2023-2030

Komplexná správa ukazuje, že globálny trh v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) je pripravený na veľký pokrok medzi rokmi 2023 a 2030. Štúdia sa ponorí do trendov vývoja trhu, analýzy konkurenčnej krajiny a rozvoja expanzie v kľúčových regiónoch. Tieto poznatky poskytujú cenné rady pre spoločnosti, ktoré sa snažia zvýšiť rast trhu a dosiahnuť úspech. Správa obsahuje odhady veľkosti trhu, ceny, výnosov, ziskových marží, podielu na trhu v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG), štruktúry nákladov a miery rastu. Tieto cenné poznatky slúžia ako nenahraditeľný zdroj pre prijímanie informovaných rozhodnutí v tomto odvetví. (Sambit K)