Klimatické zlomové body sú bližšie, než si myslíte – Naša nová správa varuje pred katastrofálnym rizikom

Teraz je takmer nevyhnutné, že rok 2023 bude  najteplejším rokom, aký kedy ľudia zaznamenali , pravdepodobne najteplejším za najmenej 125 000 rokov. Boli prekonané viaceré teplotné rekordy s globálnymi priemernými teplotami v niektorých obdobiach výrazne nad 1,5 °C. Strata antarktického morského ľadu sa desivo zrýchľuje spolu s mnohými ďalšími ukazovateľmi rýchlej zmeny klímy. Znamená to, že rok 2023 je rokom, v ktorom sú časti podnebia do oveľa nebezpečnejšieho stavu? Väčšina ľudí očakáva, že ak sa systém, ako napríklad niečie telo, ekosystém alebo časť klimatického systému, dostane do stresu, bude reagovať pomerne predvídateľne – dvojnásobný tlak, dvojnásobný vplyv atď. To platí v mnohých prípadoch, ale nie vždy je to pravda. Niekedy sa systém pod stresom mení stabilne (alebo „lineárne“) až do určitého bodu, ale za ním môžu byť uzamknuté oveľa väčšie alebo náhle zmeny. (Autori James Dyke, University of Exeter a David Armstrong McKay, Stockholm University)