Rastie potreba globálnej spolupráce pri dekarbonizácii priemyselných odvetví

Keď je svet svedkom prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, zdroje a centrá dopytu našli nové adresy. Potreba medzinárodnej spolupráce sa preto stáva nevyhnutnou.  Neexistuje jediný región alebo krajina, ktorá by mala dostatočné zdroje na dosiahnutie zrýchlenej dekarbonizácie, ktorá je dnes potrebou.  Akékoľvek priekopnícke ekologické alebo nízkouhlíkové iniciatívy sa dejú v teréne na celom svete, sú výsledkom určitej formy spolupráce alebo spolupráce v rámci hodnotového reťazca.  Všetky sektory sú stranami tejto rastúcej potreby, ale priemyselný sektor, najmä sektory, ktoré je ťažké znížiť, ktoré sú hlavnými prispievateľmi skleníkových plynov a stále majú veľký rozsah znižovania emisií, najmä potreby dekarbonizácie a medzinárodnej spolupráce môžu zohrávať významnú úlohu pri zrýchlení tohto. (Parth Kumar)