ZELENÉ SVIATKY

Zimné prázdniny ponúkajú príležitosť, aby sa rodina a priatelia stretli pri lámaní chleba, ale prečo tieto chvíle nespraviť tak, aby boli ekologické? Predstavujú skvelú príležitosť zabaviť sa a byť láskaví k našej neuveriteľnej planéte, pre nás všetkých, aby sme sa pokúsili precvičiť si svoju zelenú svalovú pamäť tým, že budeme nakupovať s vedomím.  Potraviny tvoria 10 – 30 % uhlíkovej stopy domácnosti. Výroba potravín prispieva  k 30 % celosvetových emisií skleníkových plynov , nedostatku vody , erózii pôdy a strate biodiverzity . Ešte viac, potravinársky priemysel zaberá asi 40 % všetkej pôdy na Zemi.  Neudržateľná výroba potravín zosilňuje všetky tieto environmentálne obavy a spôsobuje vznik ďalších problémov.  Hrozbou pre potravinovú bezpečnosť je  najmä neudržateľná výroba potravín . Tieto postupy, ktorým chýba environmentálna kompatibilita, sú výraznejšie ovplyvnené zmenou klímy, vďaka čomu sú obzvlášť náchylné  na extrémne počasie.  Vyberte si udržateľné ingrediencie, aby ste naštartovali ekologické dovolenkové tradície a efektívne znížili dopad tohtoročných slávností.