Aký zelený je váš online život?

Čítate e-mail? Pozeráte video na YouTube?  Bezmyšlienkovite listujete cez TikToks? Ktoré aplikácie používame na našich telefónoch – a ako dlho – môžu mať veľký vplyv na uhlíkovú stopu nášho digitálneho života. V dnešnom svete môže mať pocit, že celý náš život sa odohráva pred obrazovkou. Či už si píšeme s priateľmi alebo sa smejeme na TikToks, naše digitálne zariadenia sú vždy blízko. Ich blízkosť nám môže pomôcť cítiť sa viac prepojení s priateľmi alebo rodinou. Ale tiež nás môže fyzicky odpojiť od interakcie s ľuďmi tvárou v tvár. Okrem našej duševnej pohody môžu tieto zariadenia ovplyvniť aj blahobyt našej planéty. Každé zariadenie, ktoré pripájame alebo nabíjame, využíva elektrickú energiu. Veľká časť tejto energie pochádza zo spaľovania palív. ktoré pridávajú do ovzdušia skleníkové plyny. Výsledkom je, že každé z našich zariadení zanecháva stopu plynov otepľujúcich klímu, zvyčajne oxidu uhličitého alebo CO 2 . (Sarah Wells)