13 spôsobov, ako znížiť uhlíkovú stopu vašej kancelárie

Keď sa pozrieme na vplyv spoločnosti na životné prostredie, časť pochádza z obchodných operácií, ako je výroba, doprava a dokonca aj služobné cesty. Dôležitá časť emisií skleníkových  plynov však často pochádza aj z pracoviska organizácie.  Spoločným úsilím a činnosťou zamestnancov a manažérov spoločnosti, ako aj neustálym vzdelávaním je možné bojovať proti klimatickým zmenám prostredníctvom kancelárie, ktorá je uhlíkovo neutrálnejšia. Pozitívne to ovplyvní životné prostredie a vaši zákazníci a zamestnanci to určite ocenia. Poďme sa teda pozrieť na to, aké kroky možno podniknúť na podporu udržateľnosti v rámci samotných kancelárskych priestorov. (travelperk.com)

 

 

.