SVETOVÉ VAROVANIE: BODY ZVRATU OSN

V priebehu tohto týždňa sa v Dubaji koná kľúčová klimatická konferencia OSN (COP28). Jedným z faktorov, ktorý pravdepodobne nebude na programe, je rast ľudskej populácie, a to aj napriek nedávnemu varovaniu vedcov, ktorí zdôrazňujú potrebu riešiť rast populácie. OSN tiež zverejnila svoju správu „Tipping Points“, ktorá varuje pred nezvratnými environmentálnymi katastrofami, avšak iba naznačuje jednu zo základných príčin, populáciu. PM Campaigns and Media Officer Madeleine Hewitt hodnotí nedávne správy. Táto správa OSN analyzovala šesť vzájomne prepojených rizikových bodov, ktoré sú definované ako nezvratné zmeny, pri ktorých súčasné systémy, na ktoré sa svet spolieha, prestanú správne fungovať, čím sa zvyšuje riziko katastrofických účinkov.

Šesť bodov zlomu identifikovaných OSN pre ich potenciál ovplyvniť milióny životov je:

  • Zrýchľujúce sa vyhynutia spôsobujúce kolaps ekosystémov.
  • Vyčerpanie podzemnej vody ohrozuje sucho a nedostatok vody.
  • Topenie horských ľadovcov.
  • Vesmírny odpad spôsobujúci stratu viacerých satelitov.
  • Neznesiteľné teplo ohrozujúce ľudské zdravie v určitých oblastiach.
  • Nepoistiteľné futures, kde rastúce environmentálne riziká spôsobujú, že domy sú nedostupné.

Populačný rast je hnacím motorom 5 zo 6 týchto bodov zlomu, so zjavnou výnimkou vesmírneho odpadu, avšak iba technická správa o zrýchľovaní vymierania uvádza rast ľudskej populácie ako prispievajúci faktor. Namiesto toho tu treba zhrnúť, ako je rast populácie základom každého z identifikovaných bodov zlomu OSN.