Klimatické zmeny a médiá: Klimatické opatrenia si vyžadujú slobodu médií

Environmentálna žurnalistika zohráva kľúčovú úlohu pri efektívnom uplatňovaní ľudských práv. Vyžaduje si to predovšetkým nezávislé informácie, spoľahlivé fakty a konštruktívny dialóg. Berúc do úvahy zrýchľujúce sa klimatické krízy, práca environmentálnych novinárov nebola nikdy dôležitejšia. Ale žijú nebezpečne. Čo možno urobiť na ich podporu?

Odpoveď na túto otázku siaha od podpory ich vzdelávania, podpory spoločného cezhraničného výskumu až po poskytovanie nástrojov na krízový manažment médií.

 

 

.