Klimatické scenáre: prokrastinácia je drahá

Súčasné globálne klimatické politiky nie sú dostatočne odvážne na to, aby do roku 2050 dosiahli uhlíkovú neutralitu. Toto je jedno zo zistení najnovšej aktualizácie scenára od Network for Greening the Financial System (NGFS). Táto sieť centrálnych bankárov a bankových dohľadov spolu s poprednými akademickými klimatickými inštitúciami vyvinula analytický súbor nástrojov na posúdenie toho, ako by naše ekonomiky mohli vyzerať na rôznych cestách klimatickej politiky. Tieto sa nazývajú „klimatické scenáre“. Najnovšie výsledky sú alarmujúce a poukazujú na horší ekonomický dopad klimatických zmien, ako sa pôvodne predpokladalo . (Senne Aerts, Martina Spaggiari a Livio Stracca).

 

.