Prečo NATO berie COP28 vážne

OSN historicky uznáva zmenu klímy ako existenčnú hrozbu pre ľudstvo od roku 1992. Doteraz NATO nedržalo krok s OSN, ale teraz prijalo proaktívne opatrenia na priame riešenie klimatickej krízy. Členské štáty Aliancie preto na summite COP28 v Dubaji identifikovali príležitosti rozhodnúť o svojich strategických prioritách v niektorých nových oblastiach. Ťažiskové oblasti technológie a inovácie by mohli viesť k pokroku vo vojenských spôsobilostiach a humanitárnej pomoci, zatiaľ čo zameranie sa na komunity v prvej línii a finančné aspekty sa týka stability a odolnosti regiónov najviac postihnutých zmenou klímy, ktoré sú často oblasťami strategického záujmu NATO. Na vyjadrenie tohto nového prístupu zverejnila Atlantická aliancia v júni minulého roku svoje prelomové „Hodnotenie vplyvu zmeny klímy a bezpečnosti“ . Táto komplexná správa poukazuje na tvrdú realitu, že zmena klímy pravdepodobne nielenže dramaticky zvýši bezpečnostné riziká, ale bude sa zintenzívňovať, keď sa naša planéta bude naďalej otepľovať. Dôsledky hrozia, že nastolia éru masovej migrácie, nedostatku zdrojov a politickej nestability, akú sme doteraz nevideli. Členské štáty NATO preto začínajú mobilizovať svoje sily po celom svete, od estónskych vzdušných síl až po adaptačné stratégie kalifornskej štátnej gardy. (Maurizio Geri)