Postupné vyraďovanie fosílnych palív je na stole

V piatok v skorých ranných hodinách v Dubaji, meste obklopenom ropnými a plynovými elektrárňami, sa na Cop28 objavil návrh textu , ktorý otvoril možnosť postupného vyraďovania všetkých fosílnych palív.   Ďalšie možnosti sú „postupne vyradiť“ všetky fosílne palivá, zamerať sa čisto na uhlie alebo nepovedať vôbec nič. Minca je vo vzduchu. Text je reakciou na globálne hodnotenie pokroku pri plnení cieľov Parížskej dohody. V návrhu sa uznáva, že súčasné politiky dosiahli určitý pokrok, aby sa vyhli najhorším scenárom zmeny klímy, ale „so značným znepokojením konštatuje“, že stále nie sme v súlade s cieľmi Parížskej dohody obmedziť otepľovanie na 2 °C a dosiahnuť 1,5 °C. C.   Rusko chce, aby sa z textu odstránilo „postupné vyraďovanie“, pretože by to „diskriminovalo“ ich ekonomiku.  Predsedníctvo Cop28 použilo jazyk naznačujúci uprednostňovanie „postupného vyraďovania“ fosílnych palív. (Sebastiana Rodrigueza)