COP28: Klimatická kríza je aj zdravotnou krízou

Naša planéta zaznamenáva každý rok vyššie priemerné teploty, pričom rok 2023 bude najteplejší v histórii . Ľadové štíty sa topia a to bezprecedentnou rýchlosťou. Požiare spôsobili, že v niektorých regiónoch je ovzdušie nebezpečné, zatiaľ čo v iných povodne pravidelne hrozia kontamináciou pitnej vody. V tomto kontexte je stále viac ľudí postihnutých katastrofami, chorobami citlivými na klímu a inými zdravotnými problémami. Zmena klímy zhoršuje niektoré existujúce zdravotné hrozby a vytvára nové výzvy v oblasti verejného zdravia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie OSN ( WHO ) , ak vezmeme do úvahy niekoľko zdravotných ukazovateľov, na celom svete dôjde v nasledujúcich desaťročiach v dôsledku klimatických zmien k ďalším 250 000 úmrtiam ročne.