Teraz sa musí stanoviť cesta trvalého odstraňovania uhlíka v EÚ

Zatiaľ čo rýchle a výrazné zníženie emisií musí byť základným kameňom opatrení v oblasti klímy, trvalé odstraňovanie uhlíka bude zohrávať úlohu pri dosiahnutí nulových čistých emisií skleníkových plynov do roku 2050, tvrdia Dr. Felix Schenuit a Martin Birk Rasmussen. Dr. Felix Schenuit je vedeckým pracovníkom v Nemeckom inštitúte pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti (SWP). Martin Birk Rasmussen je medzinárodný klimatický analytik v CONCITO, poprednom dánskom klimatickom think-tanku. Keďže sa blížia európske voľby, tohtoročné fórum zachytávania, využívania a ukladania uhlíka (CCUS) je ďalšou príležitosťou na diskusiu o budúcej úlohe manažmentu uhlíka v EÚ. Zatiaľ čo rýchle a hlboké zníženie emisií musí byť základným kameňom európskych opatrení v oblasti klímy, trvalé odstraňovanie uhlíka bude zohrávať úlohu pri vyvažovaní tých obmedzených emisií, ktoré nemožno inak znížiť, aby sa dosiahli nulové čisté emisie skleníkových plynov v roku 2050 a čisté negatívne emisie potom . (Schenuit, Martin Birk Rasmussen)