Emisie stále stúpajú, kedy začnú klesať?

Napriek opakovaným varovaniam klimatológov emisie skleníkových plynov (GHG) stále rastú. Od lesných požiarov v Európe až po záplavy v Pakistane – dozvuky nášho zlyhania pri znižovaní emisií pociťujeme v celosvetovom meradle. IPCC tvrdí, že emisie musia vrcholiť pred rokom 2025, ak chceme splniť ciele Parížskej dohody, ale čas sa rýchlo kráti. Aj keď došlo k určitému pokroku – od podpísania dohody v roku 2015 sa predpovedané emisie skleníkových plynov v roku 2030 znížili o 13 percent –, ak sa má obmedziť otepľovanie, stále je potrebné drastické zníženie. V skutočnosti Program OSN pre životné prostredie (UNEP) vo svojej správe Emissions Gap 2023 uvádza , že predpokladané emisie musia do roku 2030 klesnúť o ďalších 28 percent, aby zostali v rámci parížskej dohody 2°C. Aby mali nádej na splnenie cieľa 1,5 °C, musia klesnúť o obrovských 42 percent. Existuje podľa UNEP nádej, že emisie časom kulminujú, keďže emisie skleníkových plynov medzi rokmi 2021 a 2022 vzrástli o 1,2 percenta a emisie dosiahli v tom istom roku rekordných 57,4 gigaton ekvivalentu oxidu uhličitého (GtCO2e)? (Nichola Daunton, euronews.green)