Interaktívne príbehy CO2: nový nástroj na objavovanie projektov v tomto sektore financovaných EÚ

Cieľ EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 sa okrem iných opatrení opiera o investície do zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého (CCUS). Do polovice storočia by EÚ potrebovala zachytiť až 550 miliónov ton CO  ročne, aby splnila svoj cieľ znížiť emisie na čistú nulu. V reakcii na aktívnu podporu EÚ pre CCUS dynamika investícií do výskumu a zavádzania CCUS v posledných rokoch výrazne vzrástla. Od roku 2018 CINEA vybudovala portfólio 84 projektov pokrývajúcich 2,3 miliardy EUR príspevku EÚ vo forme grantov a zahŕňajúcich 534 príjemcov zo 42 krajín v rámci hodnotového reťazca CCUS. Tieto projekty sú financované z troch programov EÚ:  Nástroj na prepájanie Európy pre energetiku (CEF Energy),   Inovačný fond (IF) a  Horizont Európa (Klíma a energia).

Na ilustráciu spoločnej podpory EÚ pre rozvíjajúci sa trh CCUS a synergiemedzi programami, ktoré spravuje CINEA, agentúra spustila nový digitálny nástroj , ktorý umožňuje divákom interaktívne zistiť, ako sa v sektore rozdeľujú finančné prostriedky EÚ, aké projekty získali podporu a ako tieto projekty prispievajú k podpore inovácií v oblasti čistých technológií v Európe. v sektore, implementovať riešenia šetrné voči klíme a zlepšiť životné prostredie a život občanov EÚ.