Potrebujeme viac humanistov v klimatickej kampani

Ochranu klímy príliš ovládajú vedci a inžinieri a oslabuje ju nedostatok historikov, filozofov a umelcov. Ako sa Cop28 blíži, pripravujem sa s rôznymi organizáciami a koalíciami v oblasti klímy. Ale ako historik si nemôžem pomôcť, ale cítim sa trochu mimo. Keď sa zúčastňujem podujatí o klimatickej politike, je zriedkavé stretnúť iného humanistu. Väčšina  odborníkov  sú buď vedci , alebo prinajmenšom študujú sociálne vedy. Táto priepasť medzi vednými a humanitnými vedami musí byť spochybnená v priestoroch na ochranu klímy.  Potrebujeme viac humanistov v klimatických priestoroch, pretože musíme veľa prispieť k snahe o spravodlivý a udržateľný svet.  Nedostatok humanistov v klimatickom aktivizme je spôsobený prevládajúcimi disciplinárnymi silami medzi vedou a humanitnými vedami. Klimatické zmeny sú votkané do našich vzdelávacích systémov na celom svete  takmer výlučne prostredníctvom vedeckých, technologických, inžinierskych a matematických predmetov.  Toto je premárnená príležitosť integrovať klimatické vzdelávanie prostredníctvom multidisciplinárneho prístupu, ktorý plne zapája všetkých študentov s rôznymi silnými stránkami. (Kwolanne Felix)