Ako sa ľudia dostali na pokraj padajúcej klímy? Dlhý tlak na pokrok a energiu, ktorá ho poháňa

Uprostred rekordne vysokých teplôt , záplav , sucha a lesných požiarov sa lídri zvolávajú na ďalšie kolo rokovaní OSN o klíme koncom tohto mesiaca, ktorých cieľom je obmedziť stáročia trvajúci trend, keď ľudia chrlia do atmosféry  stále viac skleníkových plynov . Po stovky rokov ľudia formovali svet okolo seba vo svoj prospech: Vypúšťali jazerá, aby chránili infraštruktúru, bohatstvo a ľudí. Vykopali miliardy ton uhlia a potom ropy a plynu, aby poháňali impériá a ekonomiky. Pôvab využívania prírody a spaľovania fosílnych palív ako cesty k prosperite skákal z národa na národ, pričom každý túžil zabezpečiť si vlastnú energiu. Ľudia, ktorí tvrdili, že majú moc ovládať prírodu a energetické zdroje okolo seba, považovali životné prostredie za nástroj, ktorý sa má použiť na pokrok, hovoria historici. Počas stoviek rokov tento impulz zmenil aj klímu  planéty – a priviedol jej obyvateľov na pokraj katastrofy. (DANA BELTAJI)