10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o zmene klímy a vysídľovaní

Katastrofy poháňané klímou sú hnacou silou globálneho vnútorného vysídľovania a tí, ktorí prispeli ku klimatickej kríze najmenej, sú postihnutí najviac. Každú sekundu je jeden človek vysídlený extrémnou klimatickou katastrofou, ako sú záplavy, búrky, cyklóny, suchá, požiare, zosuvy pôdy a extrémne teploty. Očakáva sa, že počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, porastie exponenciálne v krajinách ohrozených klimatickými zmenami. Tí, ktorí najmenej prispeli ku klimatickej a environmentálnej kríze, sú najviac postihnutí a najmenej pripravení reagovať a prispôsobiť sa klimatickým šokom a nebezpečenstvám. Toto je pozadie stretnutia 40 000 delegátov vrátane hláv štátov a svetových lídrov na COP28 v Dubaji medzi 30. novembrom a 12. decembrom.  Budú tam, aby dosiahli konsenzus a uľahčili pokrok v zmierňovaní zmeny klímy.

Tu je 10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o vysídľovaní v kontexte klimatických zmien:

  1. Aké je spojenie medzi zmenou klímy a vysídľovaním?
  2. Koľko ľudí je vysídlených kvôli klimatickým katastrofám?
  3. Mali by sme používať výraz „klimatickí utečenci“?
  4. Aké majú práva?
  5. Ktoré krajiny sú najviac ohrozené klimatickými katastrofami?
  6. Ako sú postihnutí vysídlení ľudia?
  7. Existujú nejaké obzvlášť zraniteľné skupiny?
  8. Čo je to „strata a poškodenie“?
  9. Čo je to „klimatická spravodlivosť“
  10. Čo je to „klimatické financovanie“?

(Nórska rada pre utečencov)