Naliehavosť zmeny nášho správania v boji proti klimatickým zmenám

Klimatické zmeny predstavujú rastúcu hrozbu, ktorá si vyžaduje okamžité opatrenia. Aby sme niečo zmenili, musíme zmeniť svoje správanie a rýchlo sa prispôsobiť. Našťastie máme technológiu na zvrátenie zmeny klímy a zníženie emisií znečisťujúcich látok, ako je oxid uhličitý a metán, do atmosféry. Tempo našich akcií sa však musí zrýchliť. V popredí nášho úsilia by mal byť prechod od spaľovania fosílnych palív k vytvoreniu úplne elektrického energetického systému.  Zatiaľ čo nedávne federálne investície do našej elektrickej siete sú krokom správnym smerom, stále nám chýba dostatočná infraštruktúra pre miesta na nabíjanie elektromobilov, čo podkopáva administratívne projekcie elektrických vozidiel. Jednou z hlavných prekážok, ktoré bránia pokroku, je zotrvačnosť. Často sa držíme svojich starých spôsobov bez toho, aby sme zvážili, ako môžeme zmeniť svoje správanie tak, aby malo pozitívny vplyv. Na prekonanie tohto problému by vlády mali zohrávať kľúčovú úlohu podporou vzdelávania a informovanosti. Ak sa samotné vzdelávanie ukáže ako nedostatočné, môžu sa zaviesť sankcie a stimuly, ktoré podnietia zmenu správania. (Enrico Tomasso)