Zdravie musí byť v popredí a stredobodom národných plánov boja proti zmene klímy

Pred konferenciou OSN o zmene klímy (COP-28) zverejnila WHO svoj „prehľad zdravia v roku 2023 v národne určených príspevkoch a dlhodobých stratégiách“, v ktorom zdôraznila kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby zdravie ľudí bolo plne prioritné a integrované do národných plánov na bojovať proti klimatickým zmenám. Klimatické zmeny už poškodzujú ľudské zdravie a blahobyt. Od chorôb spôsobených extrémnymi klimatickými udalosťami až po zvýšený výskyt a šírenie chorôb prenášaných vektormi; a nárast kardiovaskulárnych a respiračných ochorení spôsobených extrémnymi horúčavami a znečistením ovzdušia – dopady klímy na ľudské zdravie sú nevyhnutné. „Zdravie ľudí a našej planéty sú neoddeliteľne späté a po rokoch sľubov je potrebné urýchlene konať na ochranu oboch,“ povedal Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO. „Iba klimatické politiky založené na zdravotných výsledkoch povedú k opatreniam potrebným na záchranu životov, prevenciu chorôb a budovanie zdravších a spravodlivejších spoločností.