Ropný a plynárenský priemysel čelí momentu pravdy – a príležitosti prispôsobiť sa

Producenti ropy a zemného plynu čelia kľúčovým rozhodnutiam o svojej úlohe v globálnom energetickom systéme uprostred zhoršujúcej sa klimatickej krízy, ktorú z veľkej časti poháňajú ich kľúčové produkty, podľa významnej novej špeciálnej správy IEA, ktorá ukazuje, ako môže priemysel prijať zodpovednejší prístup. a pozitívne prispieť k novému energetickému hospodárstvu. Ropný a plynárenský priemysel v čistých nulových prechodoch analyzuje dôsledky a príležitosti pre priemysel, ktoré by vyplynuli zo silnejšieho medzinárodného úsilia o dosiahnutie energetických a klimatických cieľov. Osobitná správa vydaná pred klimatickým summitom COP28 v Dubaji stanovuje, čo by svetový ropný a plynárenský sektor musel urobiť, aby zosúladil svoje operácie s cieľmi Parížskej dohody.