Uvoľňuje sopečná erupcia viac oxidu uhličitého ako ľudská činnosť?

Keďže islandská sopka hrozí, že každú chvíľu vybuchne, niektorí používatelia sociálnych médií nepravdivo tvrdia, že výpary z prírodnej katastrofy vyprodukujú viac CO2 ako všetky autá a lietadlá na planéte. Sopky sú skutočne schopné chrliť obrovské oblaky popola a toxických výparov, ale to nie je nič v porovnaní s emisiami skleníkových plynov spôsobenými človekom. Podľa recenzovanej štúdie z roku 2019 programu Deep Carbon Observatory vo Washingtone, DC, ľudská činnosť emituje každý rok približne 40 až 100-krát viac CO2 ako všetky sopky našej planéty. Majú však sopky stále vplyv na globálne emisie? Áno, vulkanická činnosť, ktorá trvá niekoľko dní, ako napríklad sopečná erupcia na Islande v roku 2010, ktorá takmer na mesiac zablokovala leteckú dopravu v Európe, môže dočasne ovplyvniť klímu. Sopečné plyny, ako je oxid siričitý, môžu spôsobiť globálne ochladzovanie, zatiaľ čo vulkanický oxid uhličitý, skleníkový plyn, môže spôsobiť globálne otepľovanie. Podľa IPCC však nemá taký významný dlhodobý vplyv ako emisie spôsobené ľudskou činnosťou. (Sophia  Khatsenkova)