Klimatické zmeny: Kľúčové veci o tejto hrozbe, globálne opatrenia proti nej

Tohtoročná konferencia Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy – „Konferencia zmluvných strán“ alebo „COP“ – spojí globálnych lídrov, najvyšších vládnych predstaviteľov a vyjednávačov, aby dosiahli dohody o tom, ako riešiť niektoré z naliehavých výziev klimatických zmien. Zmluvné strany, vrátane vlád, ktoré podpísali Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC), Kjótsky protokol a/alebo Parížsku dohodu, budú vzájomne spolupracovať a dohodnú sa na ďalších opatreniach na riešenie tejto existenčnej hrozby. COP sa zvyčajne zúčastňujú zástupcovia občianskej spoločnosti, súkromného sektora, medzinárodných organizácií a médií. Tohtoročné COP s označením COP28 sa bude konať od 30. novembra do 12. decembra v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE).(Tosina Omoniyiho).