Presadzovanie Svetovej banky pre lesné uhlíkové úvery a klimatické financie

Novovymenovaný prezident Svetovej banky Ajay Banga predstavil plány na spustenie mechanizmu na certifikáciu lesných uhlíkových kreditov v najbližších mesiacoch. Jeho poslaním je priniesť revolúciu do operácií banky a zároveň zvýšiť dôveryhodnosť a transparentnosť dobrovoľných trhov s uhlíkom. Banga zdôraznil naliehavú potrebu presmerovať zdroje z bohatých krajín do menej prosperujúcich regiónov s cieľom riešiť problémy súvisiace s klímou.  Vo svojom príhovore k početnému publiku na singapurskom FinTech Festivale zdôraznil, že dosiahnutie tohto cieľa sa nemôže spoliehať len na zdanenie alebo výzvy na finančné príspevky od bohatších krajín kvôli politickým bariéram. Namiesto toho Banga navrhol, že kľúčom je posilnenie dôveryhodnosti  dobrovoľných trhov s uhlíkom . (Jennifer L, carboncredits.com)