Dubaj spúšťa pilotný projekt pre obchodovanie s uhlíkovými kreditmi

Dubajský finančný trh (DFM) oznámil zavedenie pilotného programu obchodovania s uhlíkovými kreditmi, ktorého debut je naplánovaný na COP28. Tento krok stavia finančný trh do popredia opatrení v oblasti klímy ako regulovanú platformu, kde sa skúma získavanie kapitálu projektu, obchodovanie s uhlíkovými kreditmi a úschova na podporu cieľa vlády SAE do roku 2050. Pilotný projekt bude integrovanou platformou na preskúmanie obchodovania s uhlíkovými kreditmi a ich využívania a poskytne mechanizmus, ktorý spoločnostiam pomôže riadiť nevyhnutné a zvyškové uhlíkové emisie a zároveň presadzovať priame stratégie dekarbonizácie.  Každý uhlíkový kredit symbolizuje hmatateľné zníženie emisií uhlíka, pričom jeden kredit kompenzuje jednu tonu emisií ekvivalentných CO2.