PÄŤ SPÔSOBOV, AKO MÔŽE MODERNIZÁCIA MIEST POMÔCŤ DEKARBONIZOVAŤ NAŠU BUDÚCNOSŤ

Nová výstavba je zdrojom obrovského množstva uhlíkového znečistenia. Dodatočné vybavenie existujúcej infraštruktúry je čistejšie a prináša viacero výhod. Sme svedkami vysokej úrovne emisií uhlíka, vysokej spotreby energie a účinkov zmeny klímy na ľudí a iných obyvateľov zastavaného prostredia. Stavebný priemysel je zameraný na výstavbu nových budov, avšak modernizácia namiesto demolácie existujúcich budov by drasticky znížila ekonomickú a environmentálnu cenu, ktorú v súčasnosti platíme. Vedci Dr. Judy Bush, profesorka Sarah Bell a Enzo Lara-Hamilton z Melbourne Center for Cities na University of Melbourne nedávno publikovali problémový dokument „Retrofiting for Cities: Challenges and Opportunities in Australia“, aby zdôraznili výzvy a načrtli potenciálne riešenia.

Tu je päť spôsobov, ako hovoria, že dodatočná montáž poskytuje plán pre trvalo udržateľný rozvoj austrálskych miest.

1. VÝRAZNE ZNÍŽIŤ EMISIE UHLÍKA

2. ZVÝŠIŤ BIODIVERZITU A ZLEPŠIŤ PRIPRAVENOSŤ NA KATASTROFY

3. ZNIŽOVANIE NÁKLADOV A ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY

4. ZLEPŠIŤ CELKOVÉ ZDRAVOTNÉ VÝSLEDKY

5. PREDCHÁDZANIE ZASTARÁVANIU

(Od Tiana Stefanic, University of Melbourne)