Odstraňovanie uhlíka: Parlament chce, aby systém certifikácie EÚ podporil ich využívanie

Parlament prijal svoju pozíciu k novému certifikačnému rámcu EÚ pre technologické a prirodzené odstraňovanie uhlíka s cieľom pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050. Poslanci EP 448 hlasmi za, 65 a 114 sa zdržali hlasovania, súhlasili s vytvorením systému na zlepšenie schopnosti EÚ kvantifikovať, monitorovať a overovať odstraňovanie uhlíka. Malo by to pomôcť zvýšiť ich využívanie, vybudovať dôveru so zainteresovanými stranami a priemyslom a bojovať proti greenwashingu. Poslanci zdôrazňujú, že systém musí byť v súlade s medzinárodnými normami a že musí byť zriadený „register EÚ“, aby sa zabezpečila transparentnosť, poskytovali informácie verejnosti a aby sa predišlo riziku podvodu a dvojitému započítaniu odstránenia uhlíka. Vidia tiež potrebu rozlišovať medzi definíciami, kritériami kvality a pravidlami o odstraňovaní uhlíka, pestovaní uhlíka a ukladaní uhlíka vo výrobkoch z dôvodu ich rozdielov a vplyvu na životné prostredie.