17 praktických spôsobov, ako môžu firmy pomôcť v boji proti zmene klímy

Keď svet zápasí s naliehavou potrebou riešiť klimatické zmeny, mnohé podniky sa ocitajú v priesečníku ekonomických záujmov zainteresovaných strán a starostlivosti o životné prostredie. V ére, keď spoločenská zodpovednosť podnikov ide ruka v ruke so ziskovosťou, implementácia opatrení, ktoré vyvažujú oboje, môže nielen posilniť reputáciu spoločnosti, ale aj zmeniť globálne úsilie o budovanie udržateľnejšej budúcnosti. Nižšie 17 členov rady trénerov Forbes skúma praktické a účinné opatrenia, ktoré môžu podniky podniknúť,  aby zmysluplne prispeli k boju proti zmene klímy. Toto sú konkrétne kroky, ktoré môžu organizácie podniknúť, aby prispeli k environmentálnym cieľom spoločnosti a zároveň podporili pozitívne korporátne občianstvo, od prijatia udržateľných praktík v každodennej prevádzke až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zapojenie sa do ekologických inovácií. (Rada trénerov Forbes)