20 podnikateľských iniciatív na „zmiernenie“ klimatických zmien

Príklady veľkých a stredných spoločností

Aliancie pre dekarbonizáciu. Alcampo spustilo plán na zníženie emisií CO₂ o 46 % do roku 2030 a dosiahnutie neutrality do roku 2043.

Program Spolu. Iberdrolov návrh, aby sa zabezpečilo, že rozvoj obnoviteľnej energie bude prinášať výhody pre všetkých (na globálnej úrovni, ktorá prispieva ku klimatickým opatreniam, a na miestnej úrovni vytvára hospodársku aktivitu a zlepšuje biodiverzitu).

Strešná revolúcia. Iniciatíva Holaluz, ktorá spája inštaláciu solárnych panelov a energetický manažment na prepojenie striech okolitých komunít, ktoré zbierajú zelený prebytok zo svojich solárnych zariadení.

WasteWatch. Program Sodexo, ktorý využíva technológiu automatického merania a analýzy a poskytuje podrobné informácie o plytvaní potravinami a jeho príčinách, čo vám umožňuje optimalizovať operácie a posilniť tímy pri práci prostredníctvom ich úlohy v boji proti plytvaniu. (World Nation News Desk)