Potvrdzujú sa škodlivé účinky zmeny klímy na zdravie

Najnovšia správa Lancet Countdown o zdravotných  účinkoch klimatických zmien poskytuje nové, šokujúce pozorovanie globálnej situácie pre najzraniteľnejšie krajiny, ale čoraz viac aj pre tie najvýhodnejšie. Zatiaľ čo sa štáty pripravujú na diskusiu po prvýkrát v rámci COP 28 o vplyvoch klimatických zmien na zdravie a opatreniach, ktoré je potrebné prijať na ich obmedzenie, 114 expertov z 52 výskumných inštitúcií a zdravotníckych agentúr zverejnilo OSN pozoruhodnú správu o tému tento utorok 14. novembra v lekárskom časopise The Lancet . Ich výskum odhaľuje, že úmrtia súvisiace s teplom medzi ľuďmi vo veku nad 65 rokov sa medzi rokmi 2013 a 20 zvýšili o 85 %.

.