Komisia víta dohodu o vôbec prvom zákone EÚ na obmedzenie emisií metánu v EÚ a na celom svete

Komisia víta dočasnú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada o novom nariadení EÚ na zníženie emisií metánu v energetickom sektore v Európe av našich globálnych dodávateľských reťazcoch . Metán je silný skleníkový plyn – druhý najväčší prispievateľ ku klimatickým zmenám po oxide uhličitom (CO2) – a je tiež silným znečisťovateľom ovzdušia.  Dnešná dohoda je preto kľúčová pre uskutočnenie Európskej zelenej dohody a zníženie našich čistých emisií skleníkových plynov o najmenej 55 % do roku 2030. Odvetvie fosílneho plynu, ropy a uhlia bude musieť riadne merať, monitorovať, oznamovať a overovať  svoje emisie metánu podľa dodržiavať najvyššie štandardy monitorovania a prijať opatrenia na zníženie m. Dnešná dohoda prichádza len niekoľko týždňov pred konferenciou COP28, na ktorej bude EÚ pokračovať vo svojej spolupráci s medzinárodnými partnermi v oblasti znižovania emisií metánu.