Váš vianočný stromček, prírodný alebo umelý?

Keď decembrové svetlá začnú osvetľovať ulice, v každej domácnosti vyvstane otázka: rozhodneme sa tento rok pre prírodný alebo umelý vianočný stromček?Prírodný stromček je pilierom vianočných tradícií. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, tieto stromy nepochádzajú z divokých lesov, ale sú ovocím odhodlaného a vášnivého pestovania, ktoré trvá približne 10 rokov, kým sa dostane do našich obývačiek. Vo Francúzsku táto tradícia podporuje významnú poľnohospodársku činnosť a vytvára 1 000 stálych pracovných miest a 3 000 sezónnych pracovných miest. Catherine Muller, prezidentka spoločnosti Valhor, zdôrazňuje dôležitosť výberu stromu z Francúzska pre jeho nízky dopad na životné prostredie a vynikajúcu kvalitu. Tieto jedle pochádzajú z trvalo udržateľného poľnohospodárstva, kde je použitie syntetických insekticídov a fungicídov obmedzené v prospech organických a prírodných metód . Okrem toho prispievajú k biodiverzite a počas svojho rastu slúžia ako cenné senzory CO2.