Globálne otepľovanie: nová správa predpovedá o 110 % viac fosílnych palív v roku 2030

Vlády plánujú v roku 2030 produkovať o 110 % viac fosílnych palív, ako by bolo v súlade s obmedzením otepľovania na 1,5 °C, a o 69 % viac, ako by bolo v súlade s otepľovaním, podľa novej správy pri 2 °C. Hoci sa 151 národných vlád zaviazalo znížiť svoje emisie na nulu, najnovšie predpovede naznačujú, že celosvetový dopyt po uhlí, rope a plyne dosiahne vrchol v tomto desaťročí, a to aj v prípade absencie nových politík. Plány spojených vlád by zvýšili globálnu produkciu uhlia do roku 2030 a globálnu produkciu ropy a zemného plynu aspoň do roku 2050, čím by sa vytvorila priepasť medzi produkčnými potrebami a perspektívami fosílnych palív, ktorá bude časom naďalej rásť.