Ako klimatické zmeny ovplyvňujú zvieratá?

Výkyvy zemskej klímy viedli v minulosti k masovému vymieraniu a mnohí odborníci sa domnievajú, že súčasná klimatická zmena je jedným z faktorov, ktoré nás vedú k ďalšiemu hromadnému vymieraniu; účinky globálneho otepľovania sú viditeľné už teraz. Zvieratá adaptované na chlad sa usadzujú vyššie v horách a plazy majú abnormálny počet mláďat rovnakého pohlavia, pretože pohlavnú diferenciáciu vo vajíčku určuje teplota. Rastliny kvitnú skôr v roku, pretože počasie je miernejšie ako sezónne normy, pričom kvety sa otvárajú a blednú skôr, ako sa opeľujúci hmyz objaví pri hľadaní potravy. Búrky a požiare sú čoraz častejšie, čo spôsobuje stratu životne dôležitých biotopov pre voľne žijúce živočíchy. Ak sú predpovede správne, polárne tvory by mohli stratiť morský ľad, od ktorého závisia, a pobrežné oblasti budú ponorené, keď sa ľad roztopí. Morské živočíchy sú vystavené rovnako veľkému riziku ako suchozemské živočíchy. (lemondedesanimaux_magazine)