Aké účinky a akú úlohu zohrávajú inovácie

Klimatické zmeny sú rozsiahlym fenoménom, ktorý zahŕňa významné , dlhodobé a globálne zmeny v klíme Zeme. Tento proces, potvrdený radom vedeckých údajov, je spôsobený radom faktorov, z ktorých mnohé možno pripísať ľudskej činnosti. Stručne povedané, primárne príčiny spojené s človekom sa týkajú všetkých činností, ktoré zahŕňajú emisie skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý a metán, do atmosféry. Potom je potrebné dodať, že koncept klimatickej zmeny sa nesmie obmedzovať „iba“ na efekt spojený so zvýšením priemerných globálnych teplôt, ale musí brať do úvahy aj štrukturálnu konsolidáciu dôsledkov samotnej zmeny klímy, ako sú účinky meteorologická úroveň .