Globálne otepľovanie sa zrýchľuje

Globálne otepľovanie sa zrýchľuje  rýchlejším tempom, než sa očakávalo, a súčasné opatrenia na zmiernenie a kontrolu klímy tento problém ani zďaleka nevyriešia. K tomuto záveru dospela  štúdia Jamesa Hansena , vedca, ktorý prvýkrát informoval o klimatickej kríze v roku 1980. Pomocou paleoklimatických údajov, klimatických modelov a satelitných údajov Hansen a tím vedcov dospeli k záveru, že planéta je mimoriadne citlivá na príčiny globálneho otepľovania , ktorých podcenenie povedie do roku 2030 k zvýšeniu priemernej globálnej teploty nad hranicu 1,5 °C. Pri súčasnej miere   znečistenia   dosiahne Zem 2 °C ešte pred rokom 2050 . Zabránenie prekročeniu tejto hranice bolo hlavným cieľom Parížskej dohody podpísanej 12. decembra 2015. (JORGE GARAY)