limatické zmeny ohrozujú prúdy, ekosystémy a stabilitu v severnom Atlantiku (komentár)

Termohalinná cirkulácia oceánu,  systém  rôznych oceánskych prúdov a dopravníkov vodnej hmoty, je rozhodujúca pre distribúciu tepla, slanosti, minerálov, rozpustených plynov a živín po celej zemeguli, čím sa udržiava obývateľná planéta. V Atlantiku je táto cirkulácia, súvislý dopravný pás vzájomne prepojených prúdov, známa ako Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). AMOC je dôležitou súčasťou globálnej oceánskej cirkulácie Zeme a zahŕňa sieť povrchových a hlbokých prúdov v Atlantickom oceáne. Charakterizuje  ju severný pohyb teplých, slaných povrchových vôd a južný tok chladnejších, hlbokých vôd. Tieto dve odlišné časti tvoriace obeh sú spojené procesmi prevrátenia, ktoré sa vyskytujú v Severskom a Labradorskom mori, ako aj v Južnom oceáne. Teplá, slaná a hustá voda smerujúca na sever z trópov sa ochladzuje, pretože pomaly stráca teplo do atmosféry a postupne klesá, keď sa blíži k severnému koncu Atlantiku, vracia sa späť na juh za rovník do južnej horúcej zóny, kde sa začína zahrievať. opäť hore, čím sa cyklus dokončí. (Pitamber Kaushik)