Správa o adaptačných rozdieloch za rok 2023

V správe, ktorá sa zaoberá pokrokom v plánovaní, financovaní a implementácii adaptačných opatrení, sa uvádza, že potreby rozvojových krajín v oblasti financovania adaptácie sú 10 – 18-krát väčšie ako medzinárodné toky verejných financií. To je o viac ako 50 percent vyššie ako predchádzajúci odhad rozsahu.  Modelované náklady na adaptáciu v rozvojových krajinách sa v tomto desaťročí odhadujú na 215 miliárd USD ročne. Financovanie adaptácie potrebné na implementáciu domácich adaptačných priorít sa odhaduje na 387 miliárd USD ročne.  Napriek týmto potrebám sa verejné multilaterálne a bilaterálne toky financií na prispôsobenie sa rozvojovým krajinám v roku 2021 znížili o 15 percent na 21 miliárd USD. V dôsledku rastúcich potrieb financovania na prispôsobenie a slabnúcich tokov sa súčasná medzera vo financovaní na prispôsobenie sa teraz odhaduje na 194 USD. -366 miliárd ročne. Zároveň sa zdá, že plánovanie a implementácia adaptácie stagnuje. Táto neschopnosť prispôsobiť sa má obrovské dôsledky na straty a škody, najmä pre tých najzraniteľnejších.