COP28: Poslanci chcú, aby všetky krajiny posilnili svoje záväzky v oblasti klímy

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 56 hlasmi za, deväť proti a jeden sa zdržal hlasovania,  prijal uznesenie, v ktorom načrtáva svoje výzvy na konanie v súvislosti s konferenciou OSN o zmene klímy COP28 . Poslanci zdôrazňujú, že prvé globálne hodnotenie v rámci Parížskej dohody, ktoré sa uskutoční počas COP28, je kľúčovým momentom na posilnenie kolektívnych ambícií v oblasti opatrení a podpory v oblasti klímy. Uznesenie vyzýva rozvinuté krajiny vrátane EÚ a jej členských štátov, aby zabezpečili splnenie ročného cieľa financovania opatrení v oblasti klímy vo výške 100 miliárd USD v roku 2023 a aby pracovali na cieli po roku 2025, ktorý by túto sumu presahoval.  Opakuje požiadavku Parlamentu na osobitný mechanizmus verejných financií EÚ, ktorý by poskytoval primeranú podporu na splnenie záväzkov EÚ v oblasti financovania opatrení v oblasti klímy.