Otvorený list COP28 o fosílnych palivách od globálnej lekárskej a zdravotníckej komunity

Ako svetoví lídri v oblasti zdravia sme odhodlaní dosiahnuť zdravie a pohodu pre všetkých – to nie je možné bez bezpečnej a stabilnej klímy. Parížska dohoda zakotvila „právo na zdravie“ ako základnú povinnosť opatrení v oblasti klímy. Komunity, zdravotnícki pracovníci a zdravotnícke systémy na celom svete však už čelia alarmujúcim vplyvom meniacej sa klímy. Extrémne poveternostné javy spôsobené zmenou klímy sú čoraz častejšie a závažnejšie – mnohé krajiny zápasia so zdravotnými následkami extrémnych horúčav, bezprecedentných búrok, záplav, nedostatku potravín a vody, lesných požiarov a vysídľovania.  Aby COP28 bola skutočne „zdravotnou COP“, musí riešiť hlavnú príčinu klimatickej krízy: pokračujúcu ťažbu a využívanie fosílnych palív vrátane uhlia, ropy a plynu.

Vyzývame predsedníctvo COP28 a vedúcich predstaviteľov všetkých krajín, aby sa zaviazali k urýchlenému, spravodlivému a spravodlivému vyradeniu fosílnych palív ako rozhodujúcej ceste k zdraviu pre všetkých .