ESA a ES sa zjednotia v boji proti zmene klímy z vesmíru

Klimatická kríza je pravdepodobne najväčšou globálnou výzvou, ktorej dnes čelíme, s ďalekosiahlymi dôsledkami pre ekosystémy, ekonomiky a spoločnosti našej planéty. Keďže svetoví lídri zápasia s naliehavosťou opatrení v oblasti klímy, úloha vesmírnych technológií a údajov sa stáva čoraz kritickejšou. Prístup k praktickým informáciám je základom boja proti klimatickým zmenám, podpory politík a iniciatív založených na znalostiach a ich implementácie a zabezpečenia vyváženosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom a spoločenskými výhodami. ESA a Generálne riaditeľstvo Komisie pre opatrenia v oblasti klímy ( CLIMA ) preto využívajú príležitosť využiť svoje kombinované odborné znalosti a zdroje na dosiahnutie transformačnej zmeny, v neposlednom rade v kontexte vesmírneho programu EÚ  Copernicus  a vesmírneho programu ESA  Space for a Green. Budúci akcelerátor .