Ako klimatické zmeny ovplyvňujú migráciu?

Do roku 2050 by mohlo byť v dôsledku klimatických zmien donútených utiecť viac ako 140 miliónov ľudí na celom svete.  Sarah Louise Nash, politologička na Univerzite prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni (BOKU) a Univerzite pokročilého vzdelávania v Kremse, vie, že najviac postihnutí sú tí, ktorým chýbajú prostriedky na útek.

Akokoľvek rôznorodé sú klimatické vplyvy – od vĺn horúčav a sucha až po búrky, záplavy a stúpanie hladiny morí – vplyvy na migráciu sú rovnako rôznorodé. V dôsledku búrky ľudia s väčšou pravdepodobnosťou opustia oblasť v zhone. Na rozdiel od udalostí, ktoré sa vyskytujú pomaly, migrácia môže byť stratégiou na vyrovnanie sa s nedostatkom potravín alebo stratou príjmu.  Možno svoje bydlisko presúvate dlhodobo alebo len krátkodobo či pravidelne krúživým pohybom, aby ste stihli napríklad sezónne práce. Zatiaľ čo veľa ľudí migruje v rámci svojej domovskej krajiny, len menšia skupina prekračuje medzinárodné hranice. V niektorých regiónoch je možné na základe predpovedí, ale aj v dôsledku minulých skúseností s extrémnymi poveternostnými javmi predpovedať, že ľudia sa budú musieť presťahovať v dôsledku klimatických vplyvov. Keď sa na umožnenie tohto premiestnenia uskutočňuje oficiálne plánovanie, zvyčajne za účasti vlády, označuje sa to ako plánované premiestnenie.  Takéto programy existujú aj v Rakúsku, napríklad v povodí Eferdinger v Hornom Rakúsku, kde povodňové udalosti na Dunaji ohrozujú obydlia ľudí. (Redakčný tím NÖN)