Ako sa zrýchľujú vplyvy klímy, finančná medzera na adaptačné úsilie je aspoň o 50 % väčšia, ako sa predpokladalo

Podľa novej správy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) sa pokrok v oblasti adaptácie na zmenu klímy spomaľuje na všetkých frontoch, pričom by sa mal zrýchľovať, aby dohnal rastúce dopady a riziká zmeny klímy. Správa Adaptation Gap Report 2023: Underfinanced bola zverejnená pred klimatickými rokovaniami COP28 v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Nedostatočná príprava – Neadekvátne investície a plánovanie v oblasti adaptácie na zmenu klímy spôsobuje, že svet je vystavený zisteniu, že finančné potreby rozvojových krajín na adaptáciu sú 10- až 18-krát väčšie ako medzinárodné toky verejných financií – o viac ako 50 percent vyššie, ako sa odhadovalo v predchádzajúcom rozsahu. „Dnešná správa o rozdieloch v adaptácii ukazuje rastúcu priepasť medzi potrebou a činnosťou, pokiaľ ide o ochranu ľudí pred klimatickými  extrémami. Opatrenia na ochranu ľudí a prírody sú naliehavejšie ako kedykoľvek predtým,“ uviedol generálny tajomník OSN António Guterres vo svojom odkaze k správe . „Strácajú sa a ničia životy a živobytie, pričom najviac trpia zraniteľní ľudia.“ (podľa Divízie verejnej komunikácie a informácií UNEP)