Mladé stromy nereagujú dobre na klimatické zmeny

Výskum odhalil rôzne úrovne tolerancie voči suchu medzi jednotlivými druhmi. Je zaujímavé, že všetky druhy vykazovali vyššiu odolnosť voči vlnám horúčav, ako sa očakávalo. Počas simulácie sucha, zatiaľ čo niektoré druhy podľahli dlhodobému nedostatku vody, borovica lesná vynikala svojou pozoruhodnou vytrvalosťou. Mladé borovice prežili bez vody až 36 týždňov.  Toto zistenie je v rozpore s bežnými očakávaniami, pretože niektoré z odolnejších druhov boli zvyknuté na chladnejšie, vyššie nadmorské výšky a nie na teplejšie, nižšie.  Výskumníci tiež napodobnili typickú vlnu horúčav, ktorá výrazne zvýšila teploty na týždeň u všetkých druhov. Poradie úhynu sadeníc zostalo v súlade s poradím pri pokuse so suchom. Čas do smrti sa navyše len mierne zrýchlil. Tieto výsledky podnietili prehodnotenie vplyvu vĺn horúčav s dôrazom na základné podmienky sucha ako primárneho stresového faktora pre stromy. (Eric Ralls, Spisovateľ zamestnancov Earth.com)