Naša myseľ zvláda riziko zvláštne – a to je čiastočne dôvod, prečo sme tak dlho odkladali opatrenia v oblasti klímy

Teraz máme veľmi úzky priestor na výrazné a rýchle zníženie emisií skleníkových plynov, aby sme sa vyhli najničivejším účinkom zmeny klímy, pričom odhadom zostáva len šesť rokov, kým nafúkneme náš uhlíkový rozpočet, aby sme zostali pod 1,5 °C otepľovania.  Vieme, ako plyny ako oxid uhličitý zachytávajú teplo už viac ako 100 rokov a poplašné zvony hlasno zvonia už viac ako 35 rokov, keď klimatický vedec James Hansen dosvedčil, že globálne otepľovanie začalo . S príchodom extrémneho počasia a teplôt sa mnohí z nás pýtajú, či to muselo byť až také zlé, kým sme začali konať.  Museli sme vidieť, aby sme uverili?  Akú úlohu zohrala naša vlastná psychológia v našej pomalosti? ( Jeff Rotman , Deakin University)